Tilbake til nyheter

Kan ansatte kreve å få utsatt avtalt ferie pga. reiserestriksjoner?

15. mars, 2020

Arbeidstakere som har avtalt ferie og planlagt hyttetur eller utenlandsreise, kan forståelig nok nå ønske å utsette ferien. For arbeidsgivere som har avtalt å dekke opp feriefraværet med vikar eller for øvrig innrettet seg på at arbeidstaker skulle være fraværende, kan en slik omgjøring passe dårlig. Arbeidsgiver kan også se seg tjent med en fordeling av ferieuttaket gjennom hele året.

Kan arbeidsgiver nekte å la ansatte få utsette ferien?

Arbeidsgiver som i slike tilfeller ønsker å holde seg til den avtalte ferieavviklingen, er i sin fulle rett til dette.

Ferieloven regulerer adgang til å endre ferien, men bare arbeidsgivers adgang til å endre avtalt ferie, se ferieloven § 6. Arbeidstaker har i utgangspunktet ingen tilsvarende rett til å kreve ferien utsatt fordi det man planla å bruke ferien til, ikke lenger lar seg gjennomføre.

Dersom arbeidstaker ønsker å utsette avtalt ferie, krever dette derfor arbeidsgivers samtykke.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs