Tilbake til nyheter

IT-Gruk 10/2023: Ferietid og bruk av strømmetjenester ved Middelhavet

20. juli, 2023
Det fine med ferie er ikke bare muligheten til å bruke tid med venner og familie uten stress fra hverdagen, men også at jeg får tid til å lese eller se på en tv-serie eller sport. Det siste skjer gjerne ved bruk av strømmetjenester som Netflix, Strim eller nettapplikasjonene til TV2, Viaplay eller NRK. Men kan du sitte på stranden ved Middelhavet og se NRK sine tv-serier eller F1 på Viaplay? For noen år siden fikk du opp meldinger fra strømmetjenesten som gjorde oppmerksom på at strømmetjenesten ikke kunne tilbys i utlandet fordi innholdet ikke var rettighetsklarert. Nå er det enkle svaret ja, og her følger det litt lengre svaret.

 

Nå kunne vi tenke oss at strømmetjenestene gjorde dette frivillig, for å være attraktive når abonnentene drar på ferie. Det er tross alt ingen norske regler som forplikter strømmetjenestene til å tilby «ferie-tilgang». Åndsverkloven gjelder i utgangspunktet i Norge, og gir rettighetshavere enerett til å bestemme hvordan et åndsverk eller sportsarrangement skal selges eller lisensieres. Det har vært vanlig ved salg av rettigheter til filmer, tv-serier og sport, at salget (eller auksjonene) har vært geografisk eller territorielt oppdelt for å sikre rettighetshavere mest mulig vederlag. Så hvorfor kan du nå ta med deg strømmetjenesten din til Spania, Frankrike eller Italia når du drar på ferie? Svaret ligger i portabilitetsforordningen (EU-forordning 2017/1128 av 14. juni 2017) som ble vedtatt av Stortinget i desember 2018, trådte i kraft 1. august 2019 og følger av åndsverkloven § 112a.

Det kan tenkes at mange av oss ikke fikk med oss portabilitetsforordningen fordi den kom rett før Covid-pandemien og de «norske» sommerferiene 2020-21. Forordningen gir felles regler i EU/EØS for å sikre at forbrukere får tilgang til sine «nettbaserte innholdstjenester» innad i hele EU/EØS ved midlertidig opphold i andre medlemsstater. Nettbasert innholdstjeneste defineres som abonnentstjenester som er audiovisuelle medietjenester eller en tjeneste hvis viktigste funksjon er å gi tilgang til verk, andre arbeider eller sendinger fra kringkastingsselskaper, enten det er lineært eller on-demand. I praksis dekker det det meste av strømmetjenester for tv-serier, film, sport og musikk, slik at forbrukere ved reiser innad i EU/EØS kan ta med seg sine abonnement og bruke tjenestene i et annet EU/EØS-land når de oppholder seg der midlertidig. Dette kan være feriereise eller forretningsreise.

Forordningen skaper derfor et forbud mot at strømmetjenestene ikke lenger kan begrense tilgangen til sine tjenester og funksjonalitet innad i EU/EØS. Fra et rettslig perspektiv følger dette av forordningens artikkel 4 som slår fast at levering av en strømmetjeneste (dvs. tilgang og bruk) skal anses å finne sted i bostedsstaten til abonnenten også når denne er på ferie eller annet midlertidig opphold i en annen medlemsstat. Det vil si at når du er på ferie i Spania eller Frankrike, så skal du fortsatt regnes som om du «bruker strømmetjenesten i Norge». Etter artikkel 7 følger det indirekte forbudet ved at avtalevilkår mellom rettighetshavere og strømmetjenesten, eller mellom abonnenter og tilbydere av innholdstjenester og som er i strid med forpliktelsene etter forordningen, ikke kan håndheves.

Regelverket er ikke obligatorisk for alle strømmetjenester. Det er bare strømmetjenester som ytes helt eller delvis mot betaling som plikter å følge forordningen. Dette innebærer at der det tilbys gratistjenester sammen med en betalbar strømmetjeneste så vil strømmetjenestene dekkes av forordningen, mens gratistjenester som NRK ikke er pliktige til å følge regelverket. Strømmetjenestene har rett til å verifisere forbruker-abonnentenes bostedsstat for å sikre seg mot misbruk. Verifiseringen kan ikke være urimelig og bidra til å stenge ute abonnenter. Derfor stilles det krav til at verifiseringen må være rimelig, forholdsmessig og effektiv (jf. forordningens artikkel 5). Det ble ved implementeringen vurdert at de fleste strømmetjenester ved sine betalingsløsninger allerede hadde slik verifisering på plass og ikke ville være en begrensning. En naturlig forutsetning for at forordningen kommer til anvendelse, er at den er rettet mot forbrukere i EU/EØS. Dermed setter den en begrensning på avtalefriheten for strømmetjenester mot forbrukere når de beveger seg innad i EU/EØS.

Hva så med NRK? Har du vært i utlandet i det siste og forsøkt å bruke NRK sin tv-applikasjon? Da har du nok som meg blitt bedt om å verifisere deg gjennom eksempelvis BankID. Dette er fordi også gratistjenester kan velge å følge forordningen etter artikkel 6, men må da også kunne verifisere abonnentene som for de betalbare tjenestene.

Et interessant perspektiv med forordningen er at den har fått tilbakevirkende kraft. Det vil si at avtale mellom rettighetshavere og strømmetjenester om geografiske eller territoriell avgrensning fra tiden før forordningen trådte i kraft ikke lenger har gyldighet. Ved implementeringen ble det bemerket at dette kunne ha enkelte kommersielle konsekvenser, men disse ble vurdert å være begrenset. Grunnen var at ettersom verken strømmetjenesten eller rettighetshavere kan kreve ekstra betalt for innføringen av portabiliteten etter forordningen, så innebar dette fortsatt kun å gi en kundemasse en tilgang som de allerede hadde lovlig tilgang til i Norge.

Portabilitetsforordningen står også på egne ben og må ikke sammenblandes med geoblokkeringsforordningen (EU-forordning 2018/302). Sistnevnte har nemlig unntak for audiovisuelle tjenester. I tillegg vil du som forbruker kunne ha øvrige forbrukerrettigheter, slik som etter digitalytelsesloven.

Nå kan det høres ut som om jeg primært har brukt ferietiden min foran en iPad eller pc. Litt tv er det blitt med både Tour de France og starten av sommerens treningskamper (Liverpool spilte blant annet sommerens første treningskamp på onsdag 19. juli). Men i år ble vi enige om at familiemedlemmene skulle ha med seg tre bøker hver på sommerferien, som familiens sommerbibliotek. Mitt bidrag: Knausgård: Min kamp/Andre bok (enda ikke klart å komme igjennom Knausgård), Patrick O’Brian: Picasso (Picasso-museet i Antibes er verdt et besøk) og Dick Harrison: Tredveårskrigen (historie er gøy, og vi skal innom Münster som er sentral ved inngåelse av freden i Westfalen). Hva med deg; bok eller strømmetjenester i sommerferien?

GRETTE TEKNOLOGI OG DIGITALISERING: NYHETSBREV | FROKOSTMØTE: Vi bistår alle typer virksomheter med vurderinger knyttet til personvern/GDPR, IT-kontrakter/prosjekter, immaterialrett og andre rettsforhold knyttet til teknologi og digitalisering. Ta gjerne uforpliktende kontakt for en innledende avklaring med ansvarlig for Grettes avdeling for Teknologi og digitalisering: Peter Lenda på tel 924 01 652 eller pele@grette.no. Tidligere IT-Gruk’er er tilgjengelige på Grettes nyhetssider.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs