Tilbake til nyheter

Hvem skal få betaling?

22. mars, 2020

Det gjelder et grunnleggende krav til at kreditorer skal likebehandles og at ingen skal forfordeles.

Styremedlemmene og personene i selskapets ledelse kan bli personlig ansvarlig for økonomisk tap dersom dette brytes.

I tilfeller der selskapet er i økonomiske vanskeligheter og risikerer å ikke kunne gi dekning til alle kreditorer, og det vurderes å pådra selskapet nye forpliktelser, må ledelsen eller styret vurdere å gi medkontrahenten informasjon om de økonomiske vanskelighetene.

Her oppstår det selvfølgelig motstridende interesser – mellom å sørge for nye kontrakter, fortsatt aktivitet og forbedret økonomi på den ene siden, og risikoen forbundet med nye forpliktelser og videre drift på den andre siden. Det er akkurat dette som gjør ledelsens og styrets situasjon og dilemma så vanskelig i den situasjonen som mange virksomheter nå er i.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs