Tilbake til nyheter

Gjeldsforhandling

19. mars, 2020

Dersom skyldneren ikke kan dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, er gjeldsforhandlinger med sikte på å oppnå enighet med kreditorene om en gjeldsordning et alternativ til konkurs.

I en gjeldsforhandling forhandles det med skyldnerens kreditorer om å få i stand en avtale om betalingsutsettelse, normalt kombinert med en reduksjon av gjelden. Dette kan enten skje som en utenrettslig, privat, gjeldsforhandling der selskapet forhandler direkte med kreditorene, eller ved å fremsette en begjæring om gjeldsforhandling til tingretten etter konkurslovens regler.

Gjeldsforhandling etter konkurslovens regler har flere fordeler sammenlignet med privat gjeldsforhandling. Blant annet avskjæres skyldnerens kreditorer fra å ta utlegg hos skyldneren eller slå ham konkurs, og fristene for omstøtelse slutter å løpe.

Forslag til frivillig gjeldsordning utarbeides av skyldneren med bistand fra gjeldsnemnden. Dersom det ikke oppnås enighet om en frivillig gjeldsordning med kreditorene, kan kreditorene med støtte fra gjeldsnemnden eller med 3/4 flertall begjære tvangsakkord. Det fastsettes da en tvungen gjeldsordning for selskapet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs