Tilbake til nyheter

Frokostseminar: Eiendomstransaksjoner i et seigt marked

23. oktober, 2023
Transaksjonsmarkedet er tregt, men det skjer mer enn man kan få inntrykk av. Vi ser økt kreativitet hos både selgerne og kjøperne, og mange dyktige aktører ser muligheter i dagens utfordrende marked. Vi inviterer til frokostseminar hvor vi sammen med Akershus Eiendom og Pareto Bank gir konkrete råd til kjøpere og selgere som ønsker å gjennomføre transaksjoner i dagens marked.

 

Tid: Onsdag 1. november 2023, klokken 08:00 til 10:00
Frokost serveres fra 08:00, programmet starter 08:30.
Sted: House of Oslo konferansesenter (VIA Vika), Ruseløkkveien 34

Påmelding her.

Tema:
Oversikt over transaksjonsmarkedet:
Hva er særegent for dagens transaksjonsprosesser, hvor lang tid tar egentlig prosessene, hvem er kjøpere og selgere, og hvilke segmenter klarer seg best?

Finansiering:
Hvilke prosjekter får lån, og hvilken risiko er bankene opptatt av? Hvordan kan identifisert risiko håndteres? 

Merverdipotensiale:
Hvordan kan eiendommens value-add potensiale synliggjøres i salgsprosessen?

Bærekraft:
Bærekraft kan være et viktig value-add element som skaper muligheter for både selgere og kjøpere.

Salgsforberedelser:
Gode forberedelser er nøkkelen for å sikre gode salgsprosesser og redusere gjennomføringsrisikoen.

Bud og budaksept:
Formuleringer i bud og budaksept, særlig knyttet til partenes forbehold, har blitt viktigere.

Selgerkreditter:
Det er økt bruk av selgerkreditter, hva må partene tenke på?

 

Foredragsholderne:

  • Jacob A. L’Orsa, partner i Akershus Eiendom
  • Martin Borge Kristiansen, banksjef – prosjektfinansiering eiendom hos Pareto Bank
  • Dag Henden Torsteinsen, advokat og partner i Grette
  • Lise Sofie Stene, advokat og partner i Grette

Seminaret er praktisk rettet, og vi ser frem til gode diskusjoner og engasjerte innspill!

Påmelding her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs