Tilbake til nyheter

Midlertidig lov om rekonstruksjon

17. april, 2020

Den 11. mai 2020 trådte den midlertidige Lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) i kraft.

Rekonstruksjonsloven erstatter reglene om gjeldsforhandling i konkursloven og skal gjennom såkalte rekonstruksjonsforhandlinger gi bedriften flere virkemidler i møte med kreditorene for å unngå konkurs. Formålet med loven er å øke mulighetene for vellykkede restruktureringer.

De sentrale virkemidlene er:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon kan innledes på et tidligere tidspunkt, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. Kravet er at skyldneren har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer.
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere, såkalt superprioritet.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Vi har lenge etterlyst et regelverk som øker sannsynligheten for å en vellykket restrukturering. Den midlertidige rekonstruksjonsloven er et viktig steg mot det permanente regelverket som skal vedtas en gang i 2021.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs