Tilbake til nyheter

Korona-endringer i Tinglysingsloven foreløpig forkastet

31. mars, 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 27. mars 2020 et utkast til midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven med hjemmel i koronaloven § 2. Etter høringsrunden er utkastet foreløpig forkastet.

Høringsrunden har engasjert bredt i eiendomsbransjen, og det har kommet inn en rekke gode innspill. Flere pekte på den samfunnskritiske rollen Kartverket har med gjennomføring av tinglysing, og de store samfunnsøkonomiske konsekvensene en stenging av tinglysingen vil ha særlig for eiendomsmarkedet og kredittmarkedet. Det er bred enighet om at Kartverket så langt som mulig må omdisponere arbeidskraft og åpne for midlertidige ansettelser for å opprettholde tinglysingsfunksjonen.

Norges Eiendomsmeglerforbund opplyser den 6. april at forslaget er foreløpig forkastet og at videre informasjon kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs