Tilbake til nyheter

Fem kjappe koronaråd til arbeidsgivere

15. mars, 2020

Grettes arbeidsrettsadvokater presentere her «fem kjappe» for ledere, arbeidsgivere og virksomheter. For øvrig anbefaler vi å sjekke temalisten der Grettes arbeidslivsavdeling gjennomgår og besvarer en lang rekke praktiske, koronarelaterte problemstillinger.

Fem raske koronaråd til arbeidsgivere:

  1. Arbeidsgiver må skriftlig kunne dokumentere at man har risikovurdert eventuell smittefare for ansatte, og hva slags tiltak som eventuelt vil bli iverksatt. Bruk verneombud og AMU.
  2. Arbeidsgiver kan pålegge ansatte å overholde saklige og nødvendige tiltak for å forebygge smittefare.
  3. Ansatte som ikke møter på jobb pga. sykdom eller karantene, må fremlegge sykemelding eller egenmelding for å få rett på lønn for fraværet. Se egen artikkel om «Ansatte i karantene – hvilke regler gjelder?
  4. Arbeidsgiver har både rett og plikt til å informere om enkeltansatte som har returnert fra risikoområde eller er satt i karantene, men skal ikke navngi enkeltpersoner som er smittet.
  5. Ansatte som ikke kan sysselsettes på hensiktsmessig måte kan permitteres, helt eller delvis. Se egen artikkel om permittering.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs