Tilbake til nyheter

Er store kontrakter og milliardprosjekter kommet for å bli?

10. september, 2019

De siste årene har størrelsen på kontraktene i bygge- og anleggsbransjen økt betydelig, og mye kan tyde på at store kontrakter er kommet for å bli.

Det er mange eksempler å ta av.  Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet har en kontraktssum på 5,5 milliarder kroner.  Det nye Livsvitenskapsbygget på Universitetet i Oslo har en kontraktssum på 1,25 milliarder kroner. På Fornebu skal Oksenøya senter bygges, med en kontraktssum på 1,1 milliarder kroner. Prosjektet E6 Moelv – Roterud, som nå har gjennomført prekvalifisering, har en kontraktssum på 3,7 milliarder kroner. Byggingen av ny riksvei 555, Sotrasambandet, kan ende med en kontraktssum på inntil 10 milliarder kroner, og dermed bli den største anleggskontrakten i Norgeshistorien.

Enkelte aktører i bransjen har uttrykt skepsis til utviklingen, og har stilt spørsmål ved om risikoen entreprenørene må ta i slike prosjekter er for høy. Når risiko først materialiserer seg i en milliardkontrakt, blir konsekvensene fort store. Selv om verdien på kontraktene har økt, har ikke den tradisjonelle risikofordelingen i totalentreprisene endret seg. Betyr dette at dagens kontrakter ikke nødvendigvis er de best egnede for de største prosjektene?

Vi i Grette mener at svaret på dette er ja. Klar risikofordeling er selvsagt viktig i ethvert prosjekt, men for de største kontraktene er tydelig risikofordeling og klarhet rundt konsekvensene av at risiko materialiserer seg, avgjørende for at entreprenørene skal kunne prise risikoen riktig. På samme måte ønsker byggherrene å få sin bestilling levert til avtalt tid og pris, uten overraskelser.

Når kontraktene og størrelsen på prosjektene er i endring, kan aktørene heller ikke belage seg på å gjøre akkurat som før. Større kontrakter setter større krav til god organisering, drift, oppdragsgjennomføring og utnyttelse av kompetanse hos alle involverte.

Flere av aktørene i bransjen har allerede tatt utfordringene på alvor. En av disse er Statens vegvesen, som er godt i gang med utarbeidelse av en ny kontraktsmal for store veiprosjekter. Standard Norge er også godt i gang med å utrede behovet for ny standardkontrakt til de store prosjektene.

Vår klare oppfatning er at store kontrakter er kommet for å bli. Lykkes aktørene i bransjen med å legge til rette for en klar og tydelig risikofordeling, samtidig som det satses på utnyttelse av samtlige aktørers kompetanse, vil store prosjekter også i fremtiden kunne gi god lønnsomhet for både byggherrene og totalentreprenørene.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs