Tilbake til nyheter

Bruk verneombudet og arbeidsmiljøutvalget

15. mars, 2020

Dersom arbeidsgiver er i tvil om hvilke arbeidsmiljøtiltak som bør prioriteres under koronapandemien, kan både verneombudet og arbeidsmiljøutvalget være gode sparringspartnere.

Verneombudet kan få i oppdrag å løpende kartlegge hvordan de ansatte har det i arbeidshverdagen under pandemien. Hvordan opplever f.eks. de ansatte å ha hjemmekontor, balansen mellom jobb/privatliv, mangel på arbeidsfellesskap, behovet for informasjon fra arbeidsgiver etc.

Arbeidsgiver bør også bruke arbeidsmiljøutvalget i virksomheten aktivt. Utvalgsmedlemmene skal etter loven delta aktivt i virksomhetens HMS-arbeid, delta i kartlegginger og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak når det gjelder arbeidsmiljøet under koronapandemien, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs