Tilbake til nyheter

Behandling av «korona-personopplysninger»

15. mars, 2020

Hva kan arbeidsgiver fortelle kollegaer om andre ansattes «koronastatus»?

Personvern kan ikke forhindre at arbeidsgiver gir nødvendig koronarelatert informasjon om ansatte til andre kolleger internt i virksomheten. Arbeidsgiver kan ha både rett og plikt til å informere andre ansatte om at kollegaer har returnert fra risikoområde eller er satt i karantene (se aml. kap 4 om krav til forsvarlig arbeidsmiljø). Hva som er nødvendig å gi av informasjon må vurderes konkret.

I følge Datatilsynet anses opplysninger om at enkeltansatte har returnert fra risikoområde eller er satt i karantene, ikke som en helseopplysning. Opplysninger om at enkeltansatte er smittet er derimot en helseopplysning.

I følge Datatilsynets retningslinjer i anledning Covid-19, skal arbeidsgiver ikke navngi enkeltpersoner som er smittet. Disse retningslinjene er imidlertid vanskelig å forene med arbeidsgivers plikt til å holde øvrige ansatte informert om helsefarer i arbeidsmiljøet, slik at de kan ivareta sin egen helse, se aml. § 3-2. Vår vurdering er derfor at dersom forebygging av smittefare og overholdelse av smittevernforskriftens karantenekrav, ikke lar seg etterleve på annen praktisk måte enn ved å navngi vedkommende ansatt som er smittet, så må dette være i orden. Men antallet ansatte som informeres må holdes på et absolutt minimum. Den smittede ansatte bør også selv varsles på forhånd.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs