Tilbake til nyheter

Behandling av «korona-personopplysninger»

15. mars, 2020

Hva kan arbeidsgiver fortelle kollegaer om andre ansattes «koronastatus»?

Personvern kan ikke forhindre at arbeidsgiver gir nødvendig koronarelatert informasjon om ansatte til andre kolleger internt i virksomheten. Arbeidsgiver kan ha både rett og plikt til å informere andre ansatte om at kollegaer har returnert fra risikoområde eller er satt i karantene (se aml. kap 4 om krav til forsvarlig arbeidsmiljø). Hva som er nødvendig å gi av informasjon må vurderes konkret.

I følge Datatilsynet anses opplysninger om at enkeltansatte har returnert fra risikoområde eller er satt i karantene, ikke som en helseopplysning. Opplysninger om at enkeltansatte er smittet er derimot en helseopplysning.

I følge Datatilsynets retningslinjer i anledning Covid-19, skal arbeidsgiver ikke navngi enkeltpersoner som er smittet. Disse retningslinjene er imidlertid vanskelig å forene med arbeidsgivers plikt til å holde øvrige ansatte informert om helsefarer i arbeidsmiljøet, slik at de kan ivareta sin egen helse, se aml. § 3-2. Vår vurdering er derfor at dersom forebygging av smittefare og overholdelse av smittevernforskriftens karantenekrav, ikke lar seg etterleve på annen praktisk måte enn ved å navngi vedkommende ansatt som er smittet, så må dette være i orden. Men antallet ansatte som informeres må holdes på et absolutt minimum. Den smittede ansatte bør også selv varsles på forhånd.

Flere nyheter

Personopplysninger med konkret verdi er fremtiden!
Femte runde av trilogforhandlinger for AI Act: Unntak for støttefunksjoner
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs