Tilbake til nyheter

Ansatte som nekter å møte på arbeid eller gjennomføre jobbreiser pga. smittefare

15. mars, 2020

Ansatte har oppmøteplikt så langt arbeidsgiver har sørget for et forsvarlig arbeidsmiljø basert på risikovurdering og eventuell tilrettelegging.

Før eventuelle disiplinærreaksjoner iverksettes mot manglende oppmøte, bør imidlertid arbeidsgiver bruke skjønn og forsøke å finne andre løsninger, som for eksempel hjemmekontor.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs