Norske myndigheter har gjennom de siste ukene iverksatt en rekke tiltak rettet mot næringslivet for å avdempe de negative konsekvensene av koronavirusutbruddet. I tillegg til tidligere vedtatte statlige låne- og garantiordninger, har det blitt vedtatt en kontantstøtteordning som er regulert av Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall med tilhørende forskrift. Tiltakene er ikke gjensidig utelukkende, med den konsekvens at en virksomhet f.eks. kan søke om kontantstøtte i tillegg til å søke om lån som er omfattet av den statlige garantiordningen. Både lov og forskrift trådte i kraft den 17. april 2020, mens søknadsportalen ble åpnet for alle virksomheter som oppfyller lovens krav den 20. april 2020.
Stortinget har vedtatt nye lånetiltak med en samlet ramme på 100 milliarder kroner for å hjelpe kriserammede norske bedrifter som trenger likviditet for å overleve etter koronavirusutbruddet. Krisepakken er todelt og består av en statlig lånegaranti og gjenoppretting av Statens obligasjonsfond.
Som følge av den økonomiske usikkerheten Covid-19 har medført, har myndighetene besluttet flere tiltak overfor finansmarkedene og finansforetakene. Norges bank har nå satt ned renten to ganger på en uke, og myndighetene forhandler om økonomiske tiltak rettet mot næringslivet. Myndighetene har i tillegg iverksatt flere tiltak mot finansforetakene for å sikre driften under omstendighetene.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs