Revisjon av skattemessige forhold knyttet til ordninger for stortingsrepresentanter

Advokatfirmaet Grette har foretatt en bred gjennomgang av alle skattemessige forhold knyttet til alle ordninger for representantene. Formålet har vært å rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert fremover. Skatterevisjonen inkluderer skattemessige sider ved pendlerboligordningen.

Grettes arbeid er ledet av Jacob S. Bjønnes-Jacobsen, Anders Nordli og Hege Grønsberg Abrahamsen.

Rapporten kan leses her

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs