Rettsutvikling: Henrik Kristoffersen-saken

Vi bistår en av verdens beste slalåmkjørere, Henrik Kristoffersen, i hans søksmål mot Skiforbundet. Søksmålet vil være rettsavklarende på europeisk nivå i relasjon til løpernes egne markedsrettigheter. Oslo tingrett anmodet i oktober 2017 EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i saken. EFTA-domstolens avgjørelse er ventet i løpet av 2018.

Grette bistår klienter i søksmål, både for nasjonale og europeiske domstoler. Dette vil ofte gjelde rettsavklarende spørsmål eller bistand i erstatningssøksmål i kjølvannet av konkurranserettslig ulovlig opptreden.

Vårt team

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs