Jernbanereformen: EØS-rettslig kvalitetssikring

Den norske regjeringen har besluttet en gradvis liberalisering av det norske jernbanemarkedet for passasjertransport. Dette er den største pågående liberaliseringsprosessen i Norge. I den forbindelse bistår vi Flytoget AS, som en mulig operatør. Vi bistår også det nyopprettede statseide selskapet Entur AS, som er tillagt oppgaver med å sikre gjennomgående billetteringsløsninger og etablere en nasjonal reiseplanlegger. Grettes rådgivning relaterer seg i hovedsak til kvalitetssikring av ulike delprosjekter opp mot konkurranselovgivningen, EØS-retten (markedspilaren i fjerde jernbanepakke) og EØS’ statsstøtteregler.

Grette bistår offentlige og private klienter med intern kvalitetssikring i markedsliberaliseringssaker. Vi bistår også selskaper som opplever restriksjoner på deres markedsadgang, ved bistand i klagesaker for ESA eller på annen måte. I tillegg bistår vi i statsstøtterettslige notifikasjonssaker.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs