Global Maritime Car Carriers: Bistand i forbindelse med global kartellundersøkelse

Vi bistår Höegh Autoliners AS i den såkalte Maritime Car Carrier-saken, som er en global kartellundersøkelse blant annet omfattende Europa (Kommisjonen), USA (Department of Justice), Japan, Korea og Kina. Saken er en av de største pågående kartellsakene i verden. Grette rådgir på EU-rett og med global koordinering innen offentlig og privat håndheving. 

Grette bistår klienter i kartellsaker på nasjonalt nivå, europeisk nivå og i globale saker. Avhengig av saken vil vårt arbeid ta form av bistand til klager, selskaper som har en undersøkelse rettet mot seg eller selskaper som ønsker å sende inn en lempningssøknad til konkurransemyndighetene. Vi bistår også i forebyggende arbeid gjennom å utforme compliance-programmer og kursmoduler.

Vårt team

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs