Bistand til Nærings- og Fiskeridepartementet i form av å utrede norske myndigheters handlingsrom for å vedta egne, nasjonale konkurranseregler.

Vårt team

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs