employee

Vilde Kvist Rydvang

Advokatfullmektig
I Permisjon
Last ned
vCard

Vilde Kvist Rydvang jobber med EU/EØS, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Vilde skrev masteravhandling om oppdragsgivers kontroll med tilbudene og har offentlige anskaffelser som sitt kjerneområde. Hun bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i praktisk håndtering av anskaffelsesregelverket i alle faser av prosessen. Vilde har gode kommunikasjonsevner på norsk, tysk og engelsk. Hun har en grundig og metodisk tilnærming til klientenes spørsmål, og er opptatt av å fremstille juridiske problemstillinger på en konkret og enkel måte. Hun bruker sin juridiske kompetanse og sine mellommenneskelige evner til å ivareta klientenes interesser på best mulig måte.

Spisskompetanse

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Grette
    2021-

Utdanning

  • Master i Rettsvitenskap, UiT
    2020
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs