employee

Tora Strand Sortvik

Advokatfullmektig
Last ned
vCard

Tora Strand Sortvik studerte ved Universitetet i Oslo og spesialiserte seg innen kontraktsrett og entrepriserett. Hun skrev masteroppgave om plunder og heft med fokus på hva som skal til for å nå gjennom med slike krav ut ifra rettstilstanden i dag. Tora er opptatt av å levere arbeid av høy faglig kvalitet og å finne løsninger som er i tråd med klientens interesser.

Spisskompetanse

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Grette
    2024-

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap, UiO
    2023
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs