Entreprise, bygg og anlegg

Et av landets største fagmiljøer for landbasert og offshore entreprise

Vi er involvert i noen av de største og mest komplekse entrepriseprosjektene i Norge. Vi har erfaring med entrepriseprosjekter innenfor bygg, anlegg, kraftsektoren, skipsbygging og konvertering, fabrikasjon, oljeservice, fiskeri og havbruk, mekanisk industri, samt prosjekter med vesentlige teknologikomponenter. Vi  støtter prosjektorganisasjoner i alle faser, fra planlegging til gjennomføring og i sluttoppgjøret. Vi håndterer utenrettslige tvisteløsninger og prosederer saker i alle rettsinstanser og i voldgift.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Clients particularly mention the firm’s «quick response times and clear advice.» Another client adds that «they have a commercial, pragmatic and efficient approach.»
– Chambers Europe

«Solid team instructed by property developers as well as private and state-owned contractors on construction and property development matters. Noted for its work in negotiation of contracts and dispute resolution. Typically instructed to advise on renovations, commercial property, energy projects and transport developments. Also skilled at handling acquisitions, project development and lease arrangements. […] «particularly satisfied with the team’s ability to quickly grasp the core of the matters and suggest appropriate and innovative solutions. […] the firm is highly responsive to all of our enquiries.»
– Chambers Europe

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs