employee

Nicolai Brunstad Riiser

Advokatfullmektig
Last ned
vCard

Nicolai Brunstad Riiser jobber hovedsakelig med entrepriserettslige problemstillinger, og skrev masteroppgave om arbeidsgiveransvar ved fullmaktsovertredelse. Han har god kunnskap om erstatningsrettslige spørsmål i og utenfor kontraktsforhold.

Spisskompetanse

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Grette
    2022-

Utdanning

  • Master i Rettsvitenskap, UiB
    2021
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs