employee

Christian Ringkjøb

Advokatfullmektig
I Permisjon
Last ned
vCard

Christian Ringkjøb er spesialisert innen kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Christians masteroppgave omhandlet sikkerhet for rettidig levering i offentlige anskaffelser. Dette gjør at han har et bevisst forhold til de problemstillinger som kan oppstå i bygg- og anleggsprosjekter, fra anskaffelsesfasen til gjennomføringen og avslutningen av kontraktsforholdet.

Spisskompetanse

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Grette
    2022-

Utdanning

  • Master i Rettsvitenskap, UiT
    2021
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs