Skatt og avgift

En integrert og sentral del av vårt tilbud til våre klienter

Vårt hovedfokus er på skattestrukturering og –optimalisering, men vi dekker hele spekteret av rådgivning knyttet til skatt, avgift, toll og særavgifter. Vi møter ikke uavhengighetsproblematikk i samme grad som revisjonsadvokatfirmaene, noe som skiller oss fra de største aktørene i skatterågivningsmarkedet. Vi er også fullservice, så våre klienter ikke behøver å dele opp juridisk arbeid i transaksjoner og prosjekter på flere firma. 

Vi oppnår svært gode rangeringer:

«Described as a ‘client-oriented firm’, Advokatfirmaet Grette DA’s sector specialisms in pharmaceuticals, technology and energy are the main drivers of its tax practice. Department head Thomas Alnæs is recommended for tax planning. Tore Karlsson advises individuals on personal tax issues and also specialises in VAT matters.»
– Legal500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs