Skatt og avgift

Spisskompetanse og kommersiell forståelse

Skatt og avgift er nøkkelfaktorer som spiller en sentral rolle ved all form for virksomhetsutøvelse. Med sitt sterke lag av skatteadvokater med lang erfaring innen strategisk og praktisk rådgivning på nasjonal og internasjonal skatt og bakgrunn fra in-house-roller i børsnoterte selskaper, Finansdepartementet og skatteetaten, bistår vi norske og internasjonale kunder med alle former for skatte- og avgiftsspørsmål.

Skatte- og avgiftsavdelingen er fullintegrert med firmaets øvrige avdelinger, og bistår bl.a. i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og andre former for transaksjoner, reorganiseringer, struktureringer, spørsmål knyttet til aktiviteter på tvers av landegrenser, skatteavtalespørsmål og annen generell skatte- og avgiftsrådgivning. Våre advokater bistår i tillegg med klagesaker mot skattemyndighetene, bokettersyn og prosedering av skattesaker for domstolene.

Vår rådgivning ytes alltid med kundenes strategiske og kommersielle situasjon for øyet, med et mål om å skape merverdier for kunden.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Senior attorney Kari-Ann Mosti is the key name for VAT matters, she joined the team from Ernst & Young Advokatfirma AS in 2018.
– Legal 500

Described as a ‘client-oriented firm’, Advokatfirmaet Grette’s sector specialisms in pharmaceuticals, technology and energy are the main drivers of its tax practice.
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs