Selskaps- og virksomhetsstyring

Selskapsrett er et av våre mest sentrale verktøy, da våre klienter i hovedsak er selskaper

Vi bistår i alle trinn av et selskaps livssyklus, fra stiftelse, gjennom kjøp, salg, fusjon, fisjon og annen omorganisering, samt eventuelt til avvikling. Vi dekker alle selskapsformer, herunder allmenaksjeselskaper, aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskaper og stiftelser. Vi gir også styre og ledelse råd i forbindelse med god eierstyring (corporate governance) og internkontroll.

Vi har oppnådd gode rangeringer i internasjonale rangeringer:

Advokatfirmaet Grette AS focuses on mid-market transactions, particularly those involving clients in the technology, life sciences, financial services, energy, shipping and construction sectors.
– Legal 500

Grette is praised for its work across the board in Norway. Though not the biggest practice, it continues to act on a number of interesting deals. It is an up and coming firm that is regarded as highly experienced and capable.
– IFRL1000 (Corporate and Financial)

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs