Restrukturering og insolvens

Erfaring fra arbeid på alle sider av bordet

Vi bistår banker og finansinstitusjoner, obligasjonseiere, garantister og andre kreditorer i forbindelse med sikring av engasjementer og i restruktureringssituasjoner. Vi bistår også låntakere i finansielt utfordrende situasjoner. I tillegg har vi advokater som har vært bostyrere i en rekke større og komplekse konkursboer, og advokater som har vært «management-for-hire» i selskaper som har befunnet seg i restruktureringssituasjoner. Vi har derfor kompetanse og erfaring til å forstå og analysere interessene og posisjonene til de ulike aktørene i restrukturering- og insolvens-saker.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

«Grette is praised for its work across the board in Norway. Though not the biggest practice, it continues to act on a number of interesting deals. It is an up and coming firm that is regarded as highly experienced and capable.»
– IFRL1000, 2017-utgave (Corporate and Financial)

«Advokatfirmaet Grette DA primarily advises on matters regarding financially distressed businesses, assisting borrowers as well as lenders with corporate recovery issues and restructurings, often with an international element. Thomas Fjell leads the department, which also includes Jacob Bjønness-Jacobsen and the ‘experienced’ Børge Grøttjord.»
– Legal500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs