Kapitalmarkeder

Effektiv gjennomføring av kapitalmarkedstransaksjoner

Vi bistår verdipapirforetak, utstedere og investorer i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner og børs- og verdipapirrettslige spørsmål. Vi deltar regelmessig i store kapitalmarkedstransaksjoner. Vår kompetanse dekker blant annet børsnoteringer, obligasjonslånsutstedelser, rettede emisjoner, fortrinnsrettsemisjoner, offentlige oppkjøpstilbud, blokk-salg, rekapitaliseringer og restruktureringer, og vi bistår også våre klienter med mer generell børs- og verdipapirrettslig rådgivning. Vårt team kombinerer arbeidserfaring fra advokatvirksomhet, Oslo Børs, verdipapirforetak og bank, samt offentlige myndigheter.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

With ‘an up-and-coming and compact capital markets team known for delivering high-quality work’, Advokatfirmaet Grette AS’ department is led by Andreas Myrstad, who is ‘recognised for his hands-on dedication to projects and often goes the extra mile for his clients’. Other key practitioners include oil and gas sector expert Thomas J. Fjell, DCM specialist Børge A. Grøttjord.
– Legal 500

Grette is praised for its work across the board in Norway. Though not the biggest practice, it continues to act on a number of interesting deals. It is an up and coming firm that is regarded as highly experienced and capable.
– IFRL1000

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs