Forsikring

Regulatorisk rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner for forsikringsbransjen

I forsikringsbransjen er rammevilkår og forsikringspraksis i stadig utvikling. Vi bistår ved spørsmål om kommersiell og regulatorisk drift og i tvistesituasjoner, og med rammebetingelser for forsikringsselskaper, forsikringsagenter og forsikringsmeglere, compliance, utforming av forsikringsvilkår, klarlegging av forsikringsbehov og risiko, vurdering av forsikringsoppgjør i tillegg til dekning- og skadespørsmål. Flere av våre advokater har solid fartstid fra finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter som gir god bransjekunnskap og forståelse.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs