Fiskeri og havbruk

Transaksjoner, teknologibeskyttelse, regulatorisk rådgivning og entreprise for fiskeri- og havbruksnæringen

Vi har deltatt i flere transaksjoner knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Vi har også omfattende prosedyreerfaring vedrørende immaterialrettslige spørsmål som krever bransjeinnsikt, og bistår i spørsmål knyttet til offentlig regulering og kontrakter. Våre klienter omfatter selskaper i havbruksindustrien, næringsmiddelindustrien og leverandørindustrien.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs