Finansregulering

Rådgivning basert på inngående kunnskap om komplekse reguleringer og bransjen

Vi er anerkjent for å være eksepsjonelle innen finansregulering, og våre klienter kan forvente advokatbistand tuftet på solide juridiske kunnskaper, bransjeerfaring, kommersiell forståelse og innovasjon. Vi bistår banker, forsikringsforetak og andre finansforetak, verdipapirforetak, kapitalforvaltningsselskap, eiendomsmeglingsforetak og inkassoforetak mv. med regulatoriske forhold. Vårt arbeid inkluderer bistand med etablering av foretak under konsesjon, grensekryssende tjenesteyting, erverv av eierandeler i finansinstitusjoner, transaksjoner og omorganiseringer, distribusjon, implementering av nytt regelverk i virksomheten, konsernforhold, kapitaldekningsspørsmål, handel i finansielle instrumenter og betalingsformidling.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

«Advokatfirmaet Grette’s ‘commercial as well as reliable’ team is ‘exceptional in financial services regulation’.»
– Legal 500

“They are interested in getting the best deal for us. They have a pragmatic way of working and are not afraid of changing for the better even if it is against the common market practice.” Clients further describe the team as “very flexible and reliable,” adding that they “act with confidence and recommendations are always well balanced and clearly stated.”
– Chambers Europe

«Grette is praised for its work across the board in Norway. Though not the biggest practice, it continues to act on a number of interesting deals. It is an up and coming firm that is regarded as highly experienced and capable.»
– IFRL1000 (Corporate and Financial)

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs