Finansiering

Finansieringsløsninger levert av advokater med lang erfaring fra banknæringen

Vi bistår både norske og utenlandske finansinstitusjoner ved vurderinger av lån og gjeldstrukturer, gjennomgang av term sheet (lånetilsagnsbrev), utarbeidelse av lånedokumentasjon og etablering av sikkerhet, herunder rådgivning til virksomheter ved forhandling og gjennomgang av låneavtaler. Vi jobber på tvers av kompetanseområder som selskapsrett, finansregulering og restrukturering og insolvens hvilket medfører en forståelse av juridiske så vel som kommersielle og strategiske aspekter innenfor finansiering.

Flere av våre advokater har tidligere arbeidet i bank- og finansinstitusjoner, og er forfattere av sentral faglitteratur på området, slik som kommentarutgaver til Finansavtaleloven og Lov om finansiell sikkerhetsstillelse.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

“They are interested in getting the best deal for us. They have a pragmatic way of working and are not afraid of changing for the better even if it is against the common market practice.” Clients further describe the team as “very flexible and reliable,” adding that they “act with confidence and recommendations are always well balanced and clearly stated.”
– Chambers Europe

«Grette is praised for its work across the board in Norway. Though not the biggest practice, it continues to act on a number of interesting deals. It is an up and coming firm that is regarded as highly experienced and capable.»
– IFRL1000 (Corporate and Financial)

«Advokatfirmaet Grette’s ‘commercial as well as reliable’ team is ‘exceptional in financial services regulation’, and has recently seen an increase in project financings, international debt and restructuring mandates.»
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs