Eiendom, eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling

Kommersielle og innsiktsfulle eiendomsadvokater

Vi bistår eiendomsinvestorer og eiendomsselskaper, tilretteleggere og verdipapirforetak, gårdeiere og leietakere, eiendomsmeglere og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Våre advokater er spesialister i å håndtere kjøp og salg, forhandlinger og due diligence, tvister, rettsprosesser og skjønn, samt utvikling av tomteområder og eiendomsmasse i samarbeid med blant annet offentlige myndigheter, arkitekter og entreprenører. Der det er behov etablerer vi tverrfaglige team med øvrige advokater i firmaet, typisk ved spørsmål om skatt og merverdiavgift.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Clients particularly mention the firm’s «quick response times and clear advice.» Another client adds that «they have a commercial, pragmatic and efficient approach.»
– Chambers Europe

Dag Henden Torsteinsen leads the ‘solution-oriented’ department at Advokatfirmaet Grette, which focuses on commercial and residential development projects, infrastructure issues and transactional mandates. Svein Ruud Johansen is recommended for land acquisition and zoning processes.
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs