Eiendom, eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling

Kommersielle og innsiktsfulle eiendomsadvokater

Vi bistår eiendomsinvestorer og eiendomsselskaper, tilretteleggere og verdipapirforetak, gårdeiere og leietakere, eiendomsmeglere og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Våre advokater er spesialister i å håndtere kjøp og salg, forhandlinger og due diligence, tvister, rettsprosesser og skjønn, samt utvikling av tomteområder og eiendomsmasse i samarbeid med blant annet offentlige myndigheter, arkitekter og entreprenører. Der det er behov etablerer vi tverrfaglige team med øvrige advokater i firmaet, typisk ved spørsmål om skatt og merverdiavgift.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Advokatfirmaet Grette AS ‘delivers high standards in terms of professional competence and prompt delivery’ across real estate transactions, commercial property and residential developments, and infrastructure-related work.
– Legal 500

Clients particularly mention the firm’s «quick response times and clear advice.» Another client adds that «they have a commercial, pragmatic and efficient approach.»
– Chambers Europe

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs