Eiendom, eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling

Kommersielle og innsiktsfulle eiendomsadvokater

Vi bistår eiendomsinvestorer og eiendomsselskaper, tilretteleggere og verdipapirforetak, gårdeiere og leietakere, eiendomsmeglere og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Våre advokater er spesialister i å håndtere kjøp og salg, forhandlinger og due diligence, tvister, rettsprosesser og skjønn, samt utvikling av tomteområder og eiendomsmasse i samarbeid med blant annet offentlige myndigheter, arkitekter og entreprenører. Der det er behov etablerer vi tverrfaglige team med øvrige advokater i firmaet, typisk ved spørsmål om skatt og merverdiavgift.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Advokatfirmaet Grette AS ‘delivers high standards in terms of professional competence and prompt delivery’ across real estate transactions, commercial property and residential developments, and infrastructure-related work.
– Legal 500

Clients particularly mention the firm’s «quick response times and clear advice.» Another client adds that «they have a commercial, pragmatic and efficient approach.»
– Chambers Europe

Dag Henden Torsteinsen is widely recognised as «a skilled lawyerHe is active in real estate transactions and development projects, often involving zoning issues and preservation regulations. He also handles leasing matters.
– Chambers Europe

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs