Tilbake til nyheter

Ytterligere reduksjon av lav MVA-sats til 7 pst

27. mars, 2020

Regjeringen har i statsråd i dag kommet med ytterligere tiltak på MVA-området. Lav MVA-sats på 12 pst. foreslås redusert ned til 7 pst for perioden 1. april 2020 og frem til 31. oktober 2020.

Reduksjon av MVA-satsen vil ha liten effekt i dagens situasjon, da aktørene som nyter godt av lav sats i liten grad har omsetning som følge av corona-krisen. Det er først når krisen er over at reduksjon av satsen vil ha økonomisk effekt.

Reduksjon av MVA-sats gis ikke tilbakevirkende kraft som tidligere foreslått. I stedet reduseres satsen ytterligere ned fra 8 pst. og til 7 pst.

Lave MVA-sats vil ha betydning for aktører som driver virksomhet innenfor reiseliv, hotellovernatting, persontransport, kino, idrett, fornøyelsesparker, opplevelsessentra mv. Disse næringene har i dag en MVA-sats på 12 pst.

Kontakt
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs