Tilbake til nyheter

Plutselig fall i norske kroner – kan det være force majeure eller bristende forutsetning?

24. mars, 2020

Den norske kronen har svekket seg kraftig, og sist uke kollapset kursen. Et spørsmål er om den plutselige kronesvekkelsen kan begrunne unntak/endring/bortfall av en avtale med grunnlag i force majeure, bristende forutsetninger, eller andre ulovfestede regler om avtalerevisjon.

Det klare utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og at partene har egen risiko for at kostnadsbildet på egen hånd endrer seg.

Merk at enkelte avtaletyper inneholder særreguleringer av valuta- og inflasjonssvingninger – sjekk avtalen først.

Bakgrunnsretten kan begrunne unntak fra avtaler, dersom koronasituasjonen påvirker en av partenes mulighet til å oppfylle avtalen. Terskelen er imidlertid meget høy når det gjelder hendelser som kun øker kostnadene til en part, men som ikke umuliggjør oppfyllelse.

Det følger av klar rettspraksis at det ikke er tilstrekkelig med store oppfyllelsesvanskeligheter, eller at oppfyllelse blir mer kostnadskrevende enn først antatt. Det er heller ikke tilstrekkelig at en avtale blir betydelig dyrere og ikke lengre regningssvarende for en part. Den nøyaktige grensen vil avhenge av en helhetsvurdering av påvirkningen på det enkelte avtaleforhold.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs