Tilbake til nyheter

Ny avklaring av hva som regnes som koronarelatert fravær

16. juni, 2021

I et nytt rundskriv har Arbeids- og sosialdepartementet presisert hva som regnes som koronarelatert fravær, og som gir arbeidsgivere rett til refusjon av sykepenger fra dag fire av sykefraværet. Hvorvidt et fravær er koronarelatert eller ikke er avgjørende for hvor mye arbeidsgiver skal betale i sykepenger. Normalt skal arbeidsgiver betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode på 16 dager, før NAV tar over utbetalingen fra dag fire ved koranarelatert sykefravær. Denne ordningen gjelder i utgangspunktet fram til og med 30. juni 2021.

I Rundskriv til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien har Arbeids – og sosialdepartementet kommet med en fersk presisering knyttet til hva som regnes som koronarelatert fravær. Etter forskriftens § 3-1 vil man ha rett til sykepenger på grunn av sykefravær som skyldes covid-19 eller mistanke om covid-19. Dette omfatter personer som enten har påvist covid-19, er antatt smittet av covid-19, har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, eller er pålagt karantene av helsemyndighetene på grunn av covid-19.

I rundskrivet skriver departementet at sykefravær som «følger av vaksine for covid-19 anses som koronarelatert fravær», slik at dette omfattes av forskriftens § 3-1. Det samme gjelder sykefravær som skyldes følgetilstand etter å ha vært smittet av covid-19.

Presiseringene i rundskrivet medfører ingen endring i selve regelverket, men klargjør at arbeidsgivere kan kreve refusjon fra den fjerde dagen med sykefravær også ved bivirkninger etter vaksine og ettervirkninger av koronasykdom.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs