Tilbake til nyheter

Kommunikasjon med kunder og leverandører

18. mars, 2020

Den pågående krisen vil utløse presset likviditet og betalingsvansker for en rekke virksomheter. Spørsmålet som oppstår er om selskapet skal kommunisere disse utfordringene til sine medkontrahenter.

Styret har et visst rom for å operere «i det stille» for å sikre fortsatt drift av selskapet, forutsatt at styret har et realistisk håp om at selskapet skal komme gjennom krisen. Dette må imidlertid veies mot selskapets lojalitetsplikt overfor sine medkontrahenter.

Børsnoterte selskaper bør informere og for eksempel justere sine forventninger til drift og resultat. Det er også viktig å være oppmerksom på at effekter av koronaviruset på drift og lønnsomhet vil kunnen ansees som innsideinformasjon som selskapet har en løpende plikt til å offentliggjøre.

Selskaper som ikke er børsnoterte kan vurdere å dele informasjon om selskapets økonomiske stilling for å sikre en åpen dialog med kunder, leverandører og andre kreditorer. I de fleste kontraktsforhold vil partene ha felles interesse i å løse utfordringene sammen.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs