Tilbake til nyheter

Kan byggherren/hovedentreprenøren nekte underentreprenøren adgang til byggeplassen ved mistanke om smitte?

14. mars, 2020

Ettersom flere personer er eller vil bli smittet av viruset, oppstår også spørsmål om en byggherre eller hovedentreprenør kan nekte hele eller deler av mannskapet hos en entreprenør adgang til byggeplassen, dersom det er mistanke om smitte hos entreprenøren.

Tilkomst til byggeplassen er i utgangspunktet en ytelse byggherren plikter å levere. Dersom entreprenøren ikke gis tilkomst, vil det normalt være adgang til å kreve fristforlengelse og vederlagsjustering i tråd med reglene om fristforlengelse og vederlagsjustering for forsinkelse som skyldes byggherrens forhold. Dersom en force majeure-hendelse inntreffer, kan imidlertid byggherrens plikt til å gi entreprenøren tilkomst til byggeplassen også bli suspendert.

For at byggherren rettmessig skal kunne nekte entreprenøren tilkomst, må det imidlertid foreligge et rettmessig grunnlag for nektelsen. En mistanke om smitte er ikke tilstrekkelig. Tiltak i henhold til myndighetenes restriksjoner vil imidlertid byggherren være pålagt å følge, og kan derfor medføre at nektelsen er rettmessig. På samme måte som entreprenøren har plikt til å søke å begrense omfanget av forsinkelsen ved sitt fristforlengelseskrav, vil også byggherren i slike situasjoner ha plikt til å begrense omfanget av en slik hendelse.

Dersom entreprenøren urettmessig nektes adgang til byggeplassen, vil det foreligge et regulært brudd på byggherrens plikter. I situasjoner hvor dette er eller kan være tilfelle, bør det derfor tas forbehold om å kreve vederlagsjustering i tråd med kontraktens bestemmelser.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs