Tilbake til nyheter

Hvordan påvirker Korona næringseiendomsaktører?

15. mars, 2020

Pålegg, restriksjoner og markedssvikt gjør det vanskelig eller umulig for næringseiendomsaktører å oppfylle alle sine kontraktsforpliktelser. Her finner du en oversikt over relevante problemstillinger.

Leietakere pålegges å stenge, eller har ikke evne til å holde åpent. Mange markeder er plutselig tilnærmet uten etterspørsel. Arbeider og overtakelse forsinkes. Kontantstrømmene stopper opp, og både låneavtaler, leiekontrakter, entreprisekontrakter, kjøpekontrakter mv. forløper på andre måter enn forutsatt.

Spørsmålet blir ofte hvem som bærer risikoen og hvor tapet plasseres. Force majeure, bristende forutsetninger, og andre unntaksregler, påberopes av «alle», som grunnlag for å fragå, bryte eller suspendere kontraktsforpliktelser. Vårt team gir deg oversikt over helheten, og veileder om hvordan disse unntaks-grunnlagene påvirker kontraktsforhold og offentligrettslige posisjoner blant næringseiendomsaktører.

Kort oppsummert gjelder følgende:

 • Kontrakter skal holdes.
 • Force majeure/bristende forutsetninger kan begrunne unntak fra enkelte kontraktsforpliktelser (naturaloppfyllelse kan innstilles og misligholdsbeføyelser kan suspenderes).
 • Det er ikke noen automatikk i at dagens Korona-situasjon innstiller alle kontraktsforpliktelser – tvert imot.
 • Force majeure/bristende forutsetninger må vurderes etter den enkelte kontrakt, og de enkelte bestemmelsene.
 • Force majeure/bristende forutsetninger som påvirker én kontraktsbestemmelse suspenderer vanligvis ikke hele kontrakten.
 • Lojalitetsplikten i kontraktsforhold gjør at partene må forsøke å tilpasse seg for å redusere unødvendige kostnader/tap.
 • Uavhengig av de juridiske posisjonene må utleiere og leietakere samtidig vurdere hvordan langsiktige kommersielle hensyn påvirkes. Løpende tiltak fra myndighetene vil også påvirke helheten i vurderingene fremover.

 Les mer om påvirkning på entrepriseavtaler.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs