Tilbake til nyheter

Det første fossilfrie tunnelprosjektet

13. november, 2019

Statnett og utførende entreprenør Veidekke gjennomfører i disse dager verdens – og Norges – første fossilfrie tunnelprosjekt.

Statnett og utførende entreprenør Veidekke gjennomfører i disse dager verdens – og Norges – første fossilfrie tunnelprosjekt. Prosjektet omfatter blant annet etablering av ny kabeltunnel mellom nye Smestad og Sogn transformatorstasjoner, og er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre strømforsyningen i Oslo og Akershus. Alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler som benyttes i kontraktsgjennomføringen er enten elektriske eller bruker fornybar biodiesel, noe som var forventet å kutte klimagassutslipp med 78 %. I følge Statnetts nettsider har prosjektet redusert klimagassutslipp med ca. 90 % mot det opprinnelige målet om 78 %. Prosjektet er blitt løftet frem i Stortingsmelding nr. 22 (2018-2019) om «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» som et eksempel hvor en offentlig byggherre gjennom sin innkjøpskraft bidrar til Norges klima- og miljømål.

For mer informasjon om prosjektet, les her:

http://www.bygg.no/article/1413381?image=dp-image135357-1413408

https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-ost/nettplan-stor-oslo/smestad-sogn/nyhetsarkiv/fossilfritt-ministerbesok-pa-smestad-sogn/

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs