Tilbake til nyheter

Bygg 21-rapportene er nå publisert

8. april, 2019

Mer enn hundre fagfolk i alle deler av bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen har deltatt i å finne, diskutere og dele beste praksis. Arbeidet har pågått siden Bygg21 ble opprettet i 2013. Resultatet er til sammen 14 rapporter og veiledere, som presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan man kan løse noen av de største utfordringene innen plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet, bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.

I mars var de tre siste rapportene klare. Til sammen er det nå publisert sju rapporter på Bygg21 sine nettsider:

 • En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser

Beskriver hvor viktig det er å definere et utbyggingsprosjekt som en felles arena som skal bli til beste for både utbygger og for samfunnet.

 • Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling

Anbefaler at det etableres et nytt statistikkgrunnlag som gjøre det mulig å få et bedre bilde av næringens produktivitet og kostnadsutvikling.

 • Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka

Begrunner hvorfor og forteller hvordan det er mulig å bygge både billigere, bedre og mer bærekraftig ved å sette prosjektet i et helhetlig perspektiv.

 • Samhandling i byggeprosjekter

Forteller hvorfor bedre samhandling gir bedre byggeprosjekter, og hvilke råd, tiltak og anbefalinger det lønner seg å følge for å oppnå det.

 • Industrialisering av byggeprosjekter

Beskriver hva det vil si å tenke industrielt under planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og hvilke hjelpemidler som finnes.

 • Kompetanse som konkurransefortrinn

Beskriver hvor nødvendig det er å definere et byggeprosjekts kompetansebehov, og at ikke minst byggherren har tilstrekkelig kompetanse.

 • Enkle grep – Raskere fra behov til bygg

Beskriver utfordringene som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og næringen, og har foreslått løsninger som vil bidra til mer effektiv plan og byggesaksbehandling.

Alle rapportene, i tillegg til sju praktiske veiledere, er tilgjengelig her. Bygg21 har anslått at byggekostnadene kan reduseres med 20 prosent, dersom næringen følger opp alle anbefalingene.

Bygg 21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsbransjen og statlige myndigheter. Målet er å legge til rette for at bransjen kan utløse sitt potensiale innenfor blant annet bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs