Offshore og industri

Covid-19 påvirker allerede flere bransjer i stor grad, og det er tydelig at også industri og offshorenæring blir og vil bli berørt fremover av det som nå er definert som en pandemi.
Kronekursen har den siste tiden nådd historisk lave nivå. På det laveste har valutakursen den siste tiden vært 13 kr mot Euro og beveget seg opp mot 11 kr mot USD. Koronaviruset og en svekket oljepris har blitt pekt på som sentrale faktorer for disse svingningene.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs