Coronaviruset og forsikringsrett

Koronaviruset medfører en rekke rettslige og økonomiske konsekvenser for norske og utenlandske bedrifter. De fleste bransjer vil i ulik grad merke effektene av virusutbruddet og de tiltak som er iverksatt av både norske og utenlandske myndigheter for å forsøke å begrense spredningen av viruset. Det vil kunne oppstå spørsmål om og i hvilken grad bedrifter vil kunne få dekket hele eller deler av sine tap som følge av virusutbruddet under bedriftens løpende forsikringsdekninger. Dekningsspørsmål vil blant annet kunne oppstå i forbindelse med driftsavbruddsforsikringer, reiseforsikringer, kredittforsikringer og diverse andre ansvarsforsikringer.

Grettes team består av eksperter innenfor forsikringsrett som står klare til å bistå både bedrifter og forsikringsselskaper med forsikringsrettslige spørsmål som oppstår som en følge av virusutbruddet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs