Back to the news

Miljø og klima er stadig på agendaen i bygg- og anleggsbransjen

26 August, 2020

I forbindelse med Arendalsuka, i år heldigital, har det igjen blitt satt fokus på miljø og klima i bygg- og anleggsbransjen.

Av debattene og leserinnleggene i etterkant av Arendalsuka har det vært trukket frem at fokuset på klima og miljø i bransjen ikke må bli glemt, selv om det for tiden er stort fokus på tilpasninger til CoVid-19-situasjonen.

Under et møte i Bygg Arena Arendal, ved Grønn Byggallianse, 10. august 2020, ble det særlig trukket frem byggherrens ansvar på dette feltet og særlig fokusert på de store påvirkningsmuligheter disse aktørene har i arbeidet for miljøvennlige løsninger.

Det ble trukket frem at byggherrene har et særlig ansvar og mulighet til å stille strenge krav til kontraktsgjenstanden og kontraktsgjennomføringen. Det ble fastslått at det er gjort mange gode tiltak på kort tid de seneste årene, men at arbeidet med mer miljøvennlige løsninger så vidt er påbegynt.

Under møtet ble det videre hevdet at bygg- og eiendomssektoren har potensial til å redusere utslipp med over 5 millioner tonn CO2 per år, tilsvarende årlige utslipp fra over 2,3 millioner bensinbiler.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i debatten deltok i debatten. Astrup mener at miljøtiltak i bygg- og anleggsbransjen er en viktig brikke i å nå Norges klimamål de neste tiårene, og uttalte:

«– Dette er bakgrunnen for at regjeringen i samarbeid med bransjen vil legge til rette for at bygg- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det blir ikke enkelt, men vi ser det er mulig, og jeg tror det vil bli enklere hvis noen aktører går i front og viser til det. Mitt mål er at Statsbygg skal være med på utviklingen på dette området fremover, sier Astrup.»Les hele artikkelen her

Grette mener dette er gode signaler, og at alle i bransjen må bidra til å holde trykke oppe fremover.

 

More news

Byggherre krevde erstatning fra hovedentreprenør for skade på byggherren eiendom påført av hovedentreprenørens underentreprenør.
I forbindelse med Arendalsuka, i år heldigital, har det igjen blitt satt fokus på miljø og klima i bygg- og anleggsbransjen.
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses