Voltarol-saken

Vi representerte GlaxoSmithKline (GSK) i sak mot Legemiddelverket for å få kjent ugyldig et reklameforbud for legemidlet Voltarol. Oslo byfogdembete avsa  kjennelse i favør av GSK om utsatt iverksettelse av vedtaket da retten fant det sannsynliggjort at vilkårene for å nedlegge et slikt reklameforbud ikke var oppfylt. Helse- og omsorgsdepartementet opphevet senere Legemiddelverkets vedtak grunnet manglende hjemmel og saksbehandlingsfeil. Avgjørelsen er av prinsipiell betydning ved at den legger til grunn en høy terskel for å nedlegge et slikt reklameforbud, samtidig som den stiller klare krav til Legemiddelverkets saksbehandling ved overvåking av reklame for legemidler.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs