Vannkraftutbygging: Smibelg- og Storåvatnprosjektet

Vi har bistått Brødrene Dahl i forbindelse med kontrakt med Smisto Kraft AS (datterselskap av Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS) for leveranse og montering av rørsystem  til Smibelg- og Storåvatnprosjektet, som er et større vannkraftprosjekt.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs