Spro Havn – Kjøp av aksjer i større boligprosjekt og inngåelse av aksjonæravtale

Grette har bistått Hersleth Entreprenør AS og Bolig & Eiendomsutvikling AS med kjøp av to tredjedeler av prosjektet Spro Havn på Nesodden. Bistanden har omfattet forhandling av kjøpekontrakt og aksjonæravtale for det felles eierskapet i prosjektet. Selger i transaksjonen var Merkantilbygg AS. Spro Havn er et av de større boligprosjektene som er i gang i Osloregionen i dag, og har en total utbygging på rundt 36 000 kvadratmeter bolig og noe næring, samt molo, havn og båtplasser.

Transaksjonen er omtalt i Bygg.no: https://www.bygg.no/hersleth-entreprenor-og-bolig-eiendomsutvikling-gar-inn-pa-eiersiden-i-spro-havn/1533997!/

Vårt team

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs