Rådgivning: Statens vegvesen – E16 Bjørum-Skaret

Vi har bistått Statens vegvesen med inngåelsen av en av deres største veikontrakter noensinne. Kontrakten gjelder totalentreprise med prosjektering og utbygging av ny firefeltsvei fra Bærum kommune til Hole kommune. Grettes rolle har vært bistand til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anskaffelsesprosessen. Kontraktsverdi er drøyt 3 mrd. kroner. Konkurransen ble gjennomført etter prosedyren konkurranse med forhandling, med deltakelse fra både norske og utenlandske entreprenører og rådgivere.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs