Prosessoppdrag: Utdanningsforbundet

På vegne av Utdanningsforbundet førte vi en viktig sak mot KS om forståelsen av tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og rett til overtidsgodtgjøring for lærere i barne-, ungdoms- og videregående skole. Arbeidsretten ga Utdanningsforbundet medhold på alle punkter i en dom som må legges til grunn for over 100 000 lærere på landsbasis.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs