Prosedyreoppdrag: Statens vegvesen – Fylkesvei 456 Kolsdalen

Vi har bistått Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune i sluttoppgjøret og tvisten etter bygging av hovedfartsåren ut av Kristiansand mot syd og vest, Fv 456 Kolsdalen. Tvisten omhandlet krav om tilleggsvederlag etter forsinkelse og for plunder og heft.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs