Bistand til Oceanteam ASA under etterforskning

Juridisk rådgivning til Oceanteam ASA i alle faser av selskapets etterforskning i perioden 2018-2019.

Grettes team ble ledet av Jacob S. Bjønness-Jacobsen. Granskingsprosessen var unik på flere måter. Oceanteam var suspendert på Børsen fra mars til juli 2018 etter at Finanstilsynet varslet alvorlige feil i regnskapet for 2017. I august 2017 krevde nær en fjerdedel av aksjonærene granskning og fikk medhold i Gulating lagmannsrett. Granskningen pågikk med sikte på å finne ut om de tidligere hovedaksjonærene beriket seg på bekostning av selskapet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs